Turbosprężarki Bocian

ul. Parkowa 9A

59-830 Olszyna

tel. 75 641 09 85

kom. 601 750 841

kontakt@turbosprezarki-bocian.pl

Czynne : pon.-pt. 9.00 - 17.00

Szanowni Państwo

 

 Biorąc pod uwagę nowe Rozporządzenie Komisji Europejskiej  o Ochronie Danych Osobowych (RODO), która weszło w życie z dniem 25.05.2018r
jesteśmy zobligowani do poinformowania o ważnych kwestiach, które dotyczą przetwarzanych danych osobowych w naszych systemach.

  Administratorem danych osobowych jest
"Turbosprężarki Bocian” - Mariusz Bocian, ul. Parkowa 9A, 59-830 Olszyna Nip 6161120994   Regon 230850269
 
 Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji umów handlowych, usługowych, zgodnie z zasadą, która głosi, że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do realizacji zawarcia umowy    i postanowień w trakcie jej trwania.

 Odbiorcami danych osobowych będą tylko i wyłącznie upoważnieni pracownicy naszej Firmy.
     Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa, ustawy o działalności gospodarczej (min. ZUS, Urząd Skarbowy). Bez odrębnej zgody dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom trzecim.

 Administrator przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji zadań wynikających z zawartych umów handlowych, usługowych, na podstawie obowiązującej litery prawa o działalności gospodarczej.

 Spełniamy określone wymogami RODO prawa dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody  w dowolnym momencie
opierając się o ustawę o krajowe przepisy prawa.

Spełniamy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w momencie gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych   dnia 27 kwietnia 2016r.

Gromadzenie danych osobowych i danych niezbędnych do realizacji zadań związanych z działalnością gospodarczą – naprawa, regeneracja, sprzedaż turbosprężarek przez
-  "Turbosprężarki Bocian” - Mariusz Bocian,  ul. Parkowa 9A, 59-830 Olszyna  Nip 6161120994   Regon 230850269
jest warunkiem realizacji w/w zadań.

 Informujemy, że gromadzone dane osobowe nie są profilowane, przekazywane ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
 Zasady mają zastosowanie od 25 maja 2018 r., tj. od dnia rozpoczęcia stosowania RODO.

Przekazywane informacje są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO).


Jednocześnie podkreślamy, że ochrona prywatności, w tym danych osobowych jest dla nas jednym  z najwyższych priorytetów.

Regeneracja i naprawa turbosprężarek

 

Naprawa elektronicznych sterowników

Nasz warsztat w DobryMechanik.pl

 

 Jesteśmy na allegro!

 Odwiedź nas na facebooku!

© 2013-2015 Turbosprężarki Bocian. Wszelkie prawa zastrzeżone.   |  Created by Grupa NosterPlus